ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính %mo2 trong hỗn hợp X

Hòa tan 49.6g hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (PƯ hoàn toàn) thu được dung dịch B và 8.96l SO2(đktc)?

a) tính %mo2 trong hỗn hợp X b) Tính m muối trong dung dịch Y
Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Quy đổi hh X thành Fe và Fe2O3

  2Fe + 6H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (1)
  0.2 mol 0.3 mol
  Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O (2)

  nSO2 = 6.72 / 22.4 = 0.3 (mol)

  Theo pthh (1) nFe = 2/3 nSO2 = 2/3 . 0.3 = 0.2 mol
  =>mFe = 0.2 X 56 = 11.2 (g)
  =>mFe2O3 = 49.6 - 11.2=38.4 (g)
  =>nFe2O3 = 38.4 / 160 = 0.24 mol
  => nO (trong Fe2O3) = 3 X nFe2O3 = 3 X 0.24 =0.72 (mol)
  (vì n(nguyên tố ) = n(chất) X hệ số nguyên tố nên ta có nO = nFe2O3 X hệ số 3 của O )

  %mO (hh X ) = (0.72 X 16 X 100)/49.6 = 23.23 %

    bởi Nguyễn Thuỵ Vy 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1