YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.10 trang 24 SBT Hóa học 9

Bài tập 19.10 trang 24 SBT Hóa học 9

Hoà tan hoàn toàn 0,56 gam sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng 19,6% vừa đủ.

a) Viết phương trình hoá học

b) Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí hiđro sinh ra (đktc).

c) Cần bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 loãng nói trên để hoà tan sắt?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.10

nFe = 0,56 : 56 = 0,01 mol

a) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

nFeSO4 = nFe = 0,01

b) Khối lượng muối FeSO4 tạo thành là: 0,01 x 152 = 1,52 (gam).

Thể tích khí hiđro sinh ra: 0,01 x 22,4 = 0,224 (lít).

c) Khối lượng H2SO4 cần dùng: 100 gam dd có 19,6 gam H2SOnguyên chất

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.10 trang 24 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF