YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.11 trang 24 SBT Hóa học 9

Bài tập 19.11 trang 24 SBT Hóa học 9

Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau một thời gian, nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4 gam. Khối lượng muối sắt được tạo thành là

A. 30,4 gam   

B. 15,2 gam 

C. 12,5 gam   

D. 14,6 gam

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.11

Đáp án B.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

1 mol Fe sau phản ứng tạo 1 mol Cu khối lượng tăng lên 8g

0,1 mol Fe sau phản ứng tạo 0,1 mol Cu khối lượng tăng lên 0,8g

mFeSO4 = 0,1 x 152 = 15,2g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.11 trang 24 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • sap sua

  fe co td duoc vs agcl?

  bởi sap sua 13/06/2019

  fe co td duoc vs agcl?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Hòa tan hết a(g) bột sắt cầ vừa đủ 600ml dug dịch H2SO4, thu được 10,08 lit H2

  a) Tính a

  b) Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng

  c) Tính khối lượng muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Giúp mình với ạ!
  Cho 2,24 g bột sắt vào 250 ml dung dịch CuCl2 0,2M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A và chất rắn
  a/ Viết phương trình hóa học
  b/ Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ửng
  c/ Xác định nồng độ mol của các chất tan trong dung dịch A. Giả thiết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  đốt cháy 11,2g sắt trong khí oxi
  a) viết pthh
  b)tính khối lượng fe3o4 thu được
  c)tính thể tích oxi cần dùng (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Cho a (g) bột sắt vào 200ml dd X gòm hỗn hợp hai muối là AgNO3 và Cu(NO3)2. Khi phản ứng xong thu được 3,44g kết tủa. Chất rắn B và dd C . Tách B rồi cho C tác dụng vs NaOH dư thu được 3.68g kết tủa của 2 hidroxit kim loại. Nung kết tủa trong không khí thu được 3,2g chất rắn.

  a) Xác định a(g).

  b) Tính nồng độ mol của dd X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Khi nhúng sắt vào trong HNO3 đặc nguội hình thành lớp màng oxit bảo vệ kim loại tại sao khi đun nóng lớp oxit này lại bị hòa tan?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  có cách nào để phân biệt khi nào sắt hóa trị 2,3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  khử hòa toàn 2,4 g hỗn hợp CuO và FexOy cùng số mol như nhau bằng khí H2 thu được 1,76g kim loại.. hòa tan kim loại đó bằng dung dịch GCl dư thấy thoát ra 0,448 l H2 xác định công thức HH của oxit sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Mọi người cho mk hỏi tỉ lệ \(\dfrac{12}{12}\): \(\dfrac{3}{1}\): \(\dfrac{8}{16}\) làm sao để ra tỉ lệ 2:6:1 vậy được, thấy thầy cô ghi vậy nhưng ko giám hỏi lại. M.n giảng giúp mk với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  có 1 hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3. nếu lấy 0,4 g hỗn hợp chotd với dd HCl dưthu 56 ml khí ở đktc . nếu đem 1 g hỗn hợp khử hoàn toàn với khí H2 thu được 0,2115 g nước. tính khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Cho hỗn hợp A gồm Mg và Fe vào dd B gồm Cu(NO3)2 và AgNO3. Lắc đều cho phản ứng xong thì thu được hỗn hợp rắn C gồm 3 kim loại và dd D gồm 2 muối. Trình bày phương pháp tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp C và tách riêng từng muối ra khỏi hỗn hợp D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Có 1 oxit sắt chưa rõ công thức. Chia 1 lượng oxit sắt này làm 2 phần bằng nhau

  Để hòa tan hết phần I phải dùng 0,45 mol HCl

  Cho 1 luồng CO dư đi qua phần II nung nóng. Phản ứng xong thu dc 8,4 gam Fe. Tìm CTHH của oxit sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Cho bột sắt dư t/dụng vs 100ml dd CuSO4 1M. sau p/ứng kết thúc, lọc đk chắt rắn A và dd B

  a) cho A tác dụng vs dd Hcl dư. tính chất rắn còn lại sau p/ứng

  b) tính khối lượng dd NaOH 20% vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dd B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Lấy 2 VD về mỗi loại tính chất hóa học của sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Cho đinh sắt vào các ống nghiệm chứa các dd sau:

  a) MgSo4

  b) CuCl2

  c) AgNo3

  d) H2SO4

  Cho bk hiện tưowngj xảy ra, viết PTHH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  có oxit của kim loại M chưa biết hóa trị.để khử 6,96gam oxit trên cần dùng vừa đủ 2,688 lít khí H2 (ở đktc ).toàn bộ lượng kim loại M thu được cho tác dụng với dung dịch HCl,thoát ra 2,016 lít khí H2 (ở đktc ) và muối MCl2.tìm công thức phân tử oxit?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Ngâm đinh sắt trong 200ml d d CuSo4 1M đến khi đinh sắt không tan được nữa.

  . Viết pthh của phản ứng trên

  A. Tính khối lượng sắt tan rã.

  B. Tính khối lượng chât rắn bám vào đinh sắt.

  C. Tính nồng độ mol d d muối sau phản ứng. Coi thể tích d d trước và sau phản ứng không đổi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Giúp mình với : Đốt nóng một ít bột Fe trong bình Oxi, sau đó để nguội và cho vào bình một lượng dung dịch HCL dư. Viết phương trình phản ứng xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Cho hỗn hợp Fe và Zn có cùng số mol . đem hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dung dịch HCL 1 mol người ta thu được 13,44 lít H2 ở đktc

  a, tính khói luwngj hỗn hợp đầu

  b , tính V dung dịch HCL cần dùng trong phản ứng trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  v​iết phương trình cho dãy hoạt động sau: Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> FeSO4 -> FeCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Câu 1: Nhúng thanh kim loại M vào 1lít dung dịch CuSO4 x mol/lít, kết thúc phản ứng thấy thanh kim loại M tăng 20g. Nếu cũng nhúng thanh kim loại trên vào 1 lít dung dịch FeSO4 x mol/lít, kết thúc phản ứng thì thấy thanh M tăng 16g. Vậy M là kim loại nào?

  Câu2: Cho 2 thanh kim loại R( hóa trị II) có cùng khối lượng. Nhúng thanh thứ nhất vào dung dịch Cu(NO3)2 và thanh thứ 2 vào dd Pb(NO3)2. Sau một thời gian khi số mol 2 muối bằng nhau, lấy 2 thanh kim loại đó ra khỏi dd thấy khối lượng thanh thứ nhất giảm 0,2% còn khối lượng thanh thứ 2 tăng 28,4%. Nguyên tố R là ngtố nào?

  Câu 3: Ngâm một vật bằng Cu có khối lượng 5g tring 250g dd AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì lượng AgNO3 trong dd đã giảm 17%. Khối lượng của vật sau phản ứng là bao nhiêu?

  Câu4: Nhúng một thanh Zn vào 2lít dd chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 có số mol bằng nhau, cho đến khi 2 muối trong dd phản ứng hết thì thu được dd A. Lấy thanh Zn đem cân lại, thấy khối lượng tăng 14,9 gam so với ban đầu. Nồng độ mol của dung dịch A?

  Câu5: Nhúng 1 thang graphit được phủ một lớp kim loại hóa trị 2 vaò dd CuSO4 dư. Sau phản ứng khối lượng của thanh graphit giảm đi 0,24g. Cũng thanh graphit này nếu được nhúng vào dd AgNO3 thì khi phản ứng xong thấy khối lượng thanh graphit tăng lên 0,52 gam. Kim loại hóa trị 2 là?

  Câu6: Nhúng một thanh kim loại X hóa trị 2 vào dd CuSO4 dư. Sau phản ứng khối lượng thanh kim loại giảm 0,12g. Mặt khác cũng thanh kim loại X đó được nhúng vào dd AgNO3 dư thì kết thúc phản ứng khối lượng thanh tăng 0,26g. Ngtố X là?

  Câu 7: Cho 2 dd FeCl2 và CuSO4 có cùng nồng độ mol. - Nhúng thanh kim loại M hóa trị 2 vào 1lít dd FeCl2 sau phản ứng khối lượng thanh kim loạităng16g. - Nhúng cùng thanh kim loại ấy vào 1 lít dd CuSO4 sau phản ứng khối lượng thanh kim loại tăng 20g. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và thanh kim loại M chưa bị tan hết. Kim loại M là?

  Nhờ các bạn giúp với ạ. Mình đang cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Có 1 oxit sắt chưa rõ hóa trị của sắt. Chia lượng oxit này thành 2 phần bằng nhau:

  - Hòa tan hết phần 1 phải dùng 150ml dd HCl 3M

  - Cho luồng CO dư qua phần 2 nung nóng thu được 8,4g Fe

  Tìm công thức của oxit sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  ngâm 1 lá Fe có khối lượng 5 g trong 50ml dung dịch CuSO4 15% có D= 1,12g/ ml .Sau 1 thời gian phản ứng người ta lấy Fe ra khỏi dung dịch rửa nhẹ làm khô cân nặng 5,16g

  a, viết PTHH

  b, tính C% các chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng?

  các bạn , các anh chị giúp em vs ak. em cảm ơn

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  1) nhúng một thanh Fe có khối lượng 50g vào 500ml dung dịch CuSO4 . Sau 1 thời gian khối lượng thanh Fe tăng 4% . Xác định khối lượng Cu sinh ra và CM dung dịch FeSO4

  Mọi người giúp mình nhé càng nhanh càng tốt ak. mình cảm ơn nhiều

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Cho hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO có số mol bằng nhau.Lấy m1 gam A cho vào ống sứ, đun nóng rồi cho từ từ khí CO đi qua. Lấy khí CO2 ra khỏi ống cho vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu đc m2 gam kết tủa. Chất rắn còn lại trong ống có khối lượng 19,2 gam. Cho kết tủa này tan hết vào dung dịch HNO3, đun nóng thì có 2,24 lít khí NO (duy nhất) thoát ra.
  Tính m1,m2 và số mol HNO3 cần dùng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Đôt cháy 5,6 g bột Fe nung đỏ trong bình oxi thu được 7,36g hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO và một phần Fe còn lại, hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A bằng dd HNO3 thu được v lit hh khí B ở đktc gồm NO2 và NO có tỉ khối so với H2 là 19, tính v

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Nung nóng 5,6g bột săt trong bình đựng õi thu đc 7,36g hỗn hợp X gồm Fe,Fe2O3,Fe3O4.Cho X hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu đc V litd đktc hỗn hợp khí Y gồm NO và N2O4 tỉ khối hơi Y so với H2 là 25,33g.Tính giá trị của V

  PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Ai giúp bài 6 trang 63 với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  Cho 10,72 gam hh Fe và Cu tác dụng với 500 ml dd AgNO3 phản ứng hoàn toàn xong thu được dd A và 35,84 chất rắn B
  a,CM B không phải hoàn toàn là Ag

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF