YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.13 trang 25 SBT Hóa học 9

Bài tập 19.13 trang 25 SBT Hóa học 9

Cho m gam hỗn hợp Fe và Zn tác dụng vừa hết với 1 lít dung dịch HCl 2,5M (D = 1,19 g/ml) thấy thoát ra một chất khí và thu được 1200 gam dung dịch. Xác định giá trị của m.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.13

mdd HCl = 1000.1,19 = 1190 g

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mhh + 1190 = 1200 + mH2

Phương trình hóa học của phản ứng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Qua phương trình hóa học trên, ta nhận thấy:

nH= 1/2nHCl; nH2 = 2,5/2 = 1,25 mol

mhh = 1200 - 1190 +(1,25x2) = 12,5g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.13 trang 25 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF