ON
ADMICRO
VIDEO

Xác định công thức phân tử của oxit sắt

Lấy 14,4 gam hỗn hợp Y gồm Fe , FexOy hòa tan hết trong dung dịch HCl 2M thu được 1,12 lít khí(đktc). Cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KOH dư. Đọc mấy cái túa nông trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16 gam một chất rắn.

B)xác định công thức phân tử của ôxít sắt

Xác định công thức phân tử của ôxít sắt

C ) tính thể tích dung dịch HCl Đã dùng, biết lượng HCl lấy dư 10%

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Fe+ 2HCl\(\rightarrow\) FeCl2 + H2

  0,05<-------------------0,05mol

  \(\rightarrow\)mFe=0,05.56=2,8g\(\rightarrow\)mFexOy=11,6g
  FexOy+ 2yHCl\(\rightarrow\) xFeCl2y/x+ yH2O

  \(\dfrac{11,6}{56x+16y}\)\(\rightarrow\)\(\dfrac{11,6x}{56x+16y}\)

  FeCl2\(\rightarrow\)Fe(OH)2\(\rightarrow\)Fe(OH)3\(\rightarrow\)Fe2O3

  0,05.......0,05..........0,05............0,025

  FeCl2y/x\(\rightarrow\)Fe(OH)3\(\rightarrow\)Fe2O3

  \(\dfrac{11,6x}{56x+16y}\).................\(\dfrac{11,6x}{2\left(56x+16y\right)}\)

  0,025+\(\dfrac{11,6x}{2\left(56x+16y\right)}\)=\(\dfrac{16}{160}=0,1\)

  \(\rightarrow\)11,6x=0,15(56x+16y)​​\(\dfrac{x}{y}=\dfrac{2,4}{3,2}=\dfrac{3}{4}\)

  Fe3O4

  \(n_{Fe_3O_4}=\dfrac{11,6}{232}=0,05mol\)

  \(n_{HCl}=0,05+2.4.0,05=0,45mol\)

  \(V_{HCl}=\dfrac{0,45}{2}.\dfrac{110}{100}=0,2475l\)

    bởi Trần Lan Ngọc 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1