ADMICRO
UREKA

Tính khối lượng H2SO4

Cho 8,4 gam Fe tan hết trong dd H2SO4 đặc nóng thu đc khí SO2 và dd X. Cô cạn dd X thu đc 26,4 gam muối khan

a) Tính khối lượng H2SO4

b) Cho toàn bộ khí SO2 tác dụng với 275 ml dd KOH 1M thu đc dd Y. Tính khối lượng các chất có trong Y

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 2Fe + 6H2SO4(đặc-nóng) -> Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (1)

  x............3x................................x/2........3/2x

  Giả sử muối thu đc chỉ có muối sắt (III)

  Có : nFe = 8,4 : 56 =0,15

  => nFe2(SO4)3 = 0,075 => m = 30(g) > mmuối đề bài cho = 26,4(g)

  => chứng tỏ Fe dư , axit hết , tiếp tục xảy ra pứ:

  Fe + Fe2(SO4)3 -> 3FeSO4 (2)

  y..........y....................3y

  => muối thu được gồm có Fe2(SO4)3 và FeSO4

  nFe2(SO4)3 (còn lại sau pứ ) = x/2 - y

  => có hệ \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,15\\400.\left(\dfrac{x}{2}-y\right)+3y.152=26,4\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,125\left(mol\right)\\y=0,025\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  => nH2SO4 = 3x = 3 . 0,125 =0,375

  => mH2SO4 = 0,375 . 98 =36,75(g)

  b/ nSO2 = 3/2 .x = 3/2 . 0,125 =0,1875(mol)

  nKOH = 0,275 .1 = 0,275(mol)

  LẬp tỉ lệ :

  T = \(\dfrac{n_{KOH}}{n_{SO2}}=\dfrac{0,275}{0,1875}=1,467\)

  => 1<T<2 => Tạo 2 muối

  CO2 + KOH -> KHCO3

  a............a.............a

  CO2 + 2KOH -> K2CO3 + H2O

  b...........2b..............b

  => hệ \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,1875\\a+2b=0,275\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}a=0,1\left(mol\right)\\b=0,0875\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  => mMuối = 100.a + 138b = 22,075(g)

    bởi Nguyễn Minh Châu 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF