Nêu phương pháp phân biệt Ba, Mg, K, Pb.

bởi Chai Chai 24/04/2019

Có 4 ống nhiệm, mỗi ống chứa một dd muối (không trùng kim loại cũng như gốc axit) là clorua, sunfat, nitrat, cacbonat, của các kim loại Ba, Mg, K, Pb.

a) Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dịch của muối nào ?

b) Nêu phương pháp phân biệt 4 ống nghiệm đó

Câu trả lời (1)

 • a) Ta có các ống nghiệm sau: K2CO3, Pb(NO3)2, MgSO4, BaCl2.

  Giải thích. Lọ K2CO3 là phải có vì gốc CO3 2- kết hợp với các gốc kim loại Ba, Mg, Pb đều tạo kết tủa không tạo dung dịch.

  b) Phân biệt:

  Cho HCl vào 4 dung dịch: K2CO3, Pb(NO3)2, MgSO4, BaCl2.

  -> Tạo khí: K2CO3:

  K2CO3 + 2HCl -> 2KCl + H2O + CO2↑

  -> Không hiện tượng: Pb(NO3)2, MgSO4, BaCl2. ------------nhóm A.


  Cho dd NaCl vào nhóm A:

  + Tạo kết tủa: Pb(NO3)2:

  2NaCl + Pb(NO3)2 -> PbCl2↓ + 2NaNO3

  + Không hiện tượng: MgSO4, BaCl2------------nhóm B.

  Cho tiếp dd Na2SO4 vào nhóm B:

  -> Tạo kết tủa: BaCl2:

  Na2SO4 + BaCl2 -> BaSO4↓ + 2NaCl

  -> Không hiện tượng: MgSO4.

  @Cẩm Vân Nguyễn Thị

  bởi Nguyễn Thu Hà 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan