Tính khối lượng kết tủa A

bởi hi hi 25/04/2019

thả 2.3g Na vào 100 ml dd AlCl3 0.3 M thấy có khí A và kết tủa B. lọc kết tủa B nung trong không khí đến kối lượng không đổi được a g. tính a

Câu trả lời (1)

 • \(n_{Na}=\dfrac{2,3}{23}=0,1mol\)

  \(n_{AlCl_3}=0,1.0,3=0,03mol\)

  2Na+2H2O\(\rightarrow\)2NaOH+H2

  0,1\(\rightarrow\)................0,1

  3NaOH+AlCl3\(\rightarrow\)Al(OH)3\(\downarrow\)+3NaCl

  -Tỉ lệ: \(\dfrac{0,1}{3}>\dfrac{0,03}{1}\rightarrow\)NaOH dư

  3NaOH+AlCl3\(\rightarrow\)Al(OH)3\(\downarrow\)+3NaCl

  0,09...\(\leftarrow\)0,03\(\rightarrow\)......0,03

  \(n_{NaOH\left(dư\right)}=0,1-0,09=0,01mol\)

  NaOH+Al(OH)3\(\rightarrow\)NaAlO2+2H2O

  -Tỉ lệ: \(\dfrac{0,01}{1}< \dfrac{0,03}{1}\rightarrow\)Al(OH)3

  \(n_{Al\left(OH\right)_3\left(dư\right)}=0,03-0,01=0,02mol\)

  a=\(m_{Al\left(OH\right)_3}=0,02.78=1,56gam\)

  bởi Trần Nguyễn Minh Thư 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan