Tính thành phần % theo khối lượng của Zn và ZnO

bởi Goc pho 24/04/2019

cho axit HCl pứ vs 10,55g hỗn hợp Zn và ZnO. Sau pứ thu đc 2,24l khí ( ở đktc). a) Tính thành phần % theo khối lượng của Zn và ZnO trong hỗn hợp b) TÍnh khối lượng đ h2so4 30% để hòa tan hỗn hợp trên thay cho HCl

Câu trả lời (1)

 • Zn +2 HCl ------> ZnCl2+ H2 (1) ZnO+2HCl-------> ZnCl2+H2O (2) a) nH2=0,1 mol

  Theo pt (1) nZn =nH2=0,1 mol

  => mZn =65*0,1=6,5(g)

  =>mZnO = 10,55-6,5=4,05(g)

  Do đó: C%Zn =\(\dfrac{6,5\cdot100}{10,55}\)=61,61%

  C%ZnO=\(\dfrac{4,05\cdot100}{10,55}\)=38,39%

  b) Zn+ 2H2SO4-------->ZnSO4+H2(1)

  ZnO+2H2SO4--------->ZnSO4+H2O(2)

  Ta có nZn=0,1 mol

  nZnO=0,05 mol

  Theo PTHH (1) nH2SO4=2nZn=0,2 mol

  (2) nH2SO4=2nZnO=0,1 mol

  => m dd H2SO4=\(\dfrac{0,3\cdot98}{30\%}\)=98 (g)

  bởi Nguyễn Kim Chi 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan