Tính khối lượng dung dịch H2SO4

bởi Dell dell 24/04/2019

Cho 8,6g hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng với dung dịch H2SO4 20phần trăm thu được 1,12 lít khí hiđro(đktc).

a)Viết PTHH

b)Tính khối lượng các kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

c)Tính khối lượng dung dịch H2SO4

Câu trả lời (1)

 • Cách 1:

  nH2 = \(\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

  (a)+(b) PTHH: \(Mg+H_2SO_4\) \(\rightarrow MgSO_4+H_2\)

  pư.......................0,05......0,05............0,05........0,05 (mol)

  \(\Rightarrow m_{Mg}=24.0,05=1,2\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{MgO}=8,6-1,2=7,4\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_{MgO}=\dfrac{7,4}{40}=0,185\left(mol\right)\)

  PTHH: \(MgO+H_{2_{ }}SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2O\)

  pư..........0,185......0,185..........0,185.........0,185 (mol)

  c) \(m_{H2SO4}=98.\left(0,05+0,185\right)=23,03\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{ddH2SO4}=\dfrac{23,03}{20\%}=115,15\left(g\right)\)

  Vậy......

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan