Tính thể tích dung dịch HCl 1M tối thiểu cần dùng để hòa tan hoàn toàn B

bởi Nguyễn Minh Minh 24/04/2019

Cho 7,6 gam hỗn hợp A gồm Mg ,Al ,Zn, Al tác dụng hoàn toàn với oxi dư thu được chất rắn B có khối lượng là 10,48 gam.Tính thể tích dung dịch HCl 1M tối thiểu cần dùng để hòa tan hoàn toàn B

Câu trả lời (1)

 • 2Mg + O2 -to-> 2MgO(1)

  4Al +3O2 -to-> 2Al2O3 (2)

  2Zn +O2 -to-> 2ZnO (3)

  MgO +2HCl --> MgCl2 + H2O(4)

  Al2O3 + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2O (5)

  ZnO +2HCl --> ZnCl2 +H2O (6)

  áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

  mO2=10,48-7,6=2,88(g)

  =>nO2=0,09(mol)

  theo (1,2,3) : nO(trong CuO,Al2O3,ZnO)=1/2nO2=0,045(mol)

  theo (4,5,6) : nHCl=2nO=0,09(mol)

  => VHCl=0,09(l)

  bởi Than Yeu Dai Hoc 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan