Giá trị của M là bao nhiêu?

bởi Phan Thiện Hải 25/04/2019

Cho 10g hỗn hợp Fe à Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (đkc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của M là?

Câu trả lời (1)

 • Cu không phản ứng với axit loãng nên:

  Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

  0,1 ← 0,1 mol

  => mCu = mrắn không tan = mhh – mFe = 4,4g

  bởi Nguyễn Thu Cúc 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan