YOMEDIA

Tính tổng khối lượng mỗi phần và xác định 2 kim loại A và B.

Chia hỗn hợp gồm 2 kim loại A, B có hóa trị n, m làm 3 phần bằng nhau.

Phần 1: Hòa tan hết trong ãit HCl thu được 1,792 lit H2 (đktc) .

Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,344 lit khí (đktc) và còn lại chất rắn không tan có khối lượng bằng 4/13 khối lượng mỗi phần.

Phần 3: Nung trong oxi dư thu được 2,84g hỗn hợp gồm 2 oxi là A2On và B2Om. Tính tổng khối lượng mỗi phần và xát định 2 kim loại A và B.

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • P1: \(n_{H_2}=0,08\left(mol\right)\)

  \(2A+2nHCl-->2ACl_n+nH_2\)

  x....................................................xn/2

  \(2B+2mHCl-->2BCl_m+mH_2\)

  y........................................................ym/2

  \(\dfrac{xn}{2}+\dfrac{ym}{2}=0,08\Rightarrow ym+xn=0,16\left(1\right)\)

  Phần 2

  Vì sau phản ứng còn lại 1 chất rắn không tan nên nếu A tan thì B k tan

  \(n_{H_2}=0,06\left(mol\right)\)

  \(A+\left(4-n\right)NaOH+\left(n-2\right)H_2O-->Na_{4-n}AO_2+\dfrac{n}{2}H_2\)

  x.................................................................................................xn/2

  \(\dfrac{xn}{2}=0,06=>xn=0,12\left(2\right)\)

  Thay (2) vào (1)

  \(ym=0,16-0,12=0,04\left(3\right)\)

  \(\dfrac{Ax}{By}=\dfrac{9}{4}\left(4\right)\)

  Phần 3

  \(4A+nO_2-t^0->2A_2O_n\)

  x................................x/2

  \(4B+mO_2-t^0->2B_2O_m\)

  y.................................y/2

  \(\dfrac{\left(2A+16n\right)x}{2}+\dfrac{\left(2B+16m\right)y}{2}=2,84\)

  \(Ax+8nx+By+8ym=2,84\left(5\right)\)

  Thay (1)vào 5

  \(Ax+By+8.0,16=2,84\)

  \(Ax+By=1,56\left(6\right)\)

  Từ (4)(6)

  \(\Rightarrow Ax=1,08\) \(By=0,48\)

  \(A=\dfrac{1,08}{x}=\dfrac{1,08}{\dfrac{0,12}{n}}=9n\)

  Nếu n=1 => A=9(loại)

  Nếu n=2=>A=18(loại)

  Nếu n=3=>A=27(chọn)

  \(B=\dfrac{4,08}{y}=\dfrac{0,48}{\dfrac{0,04}{m}}=12m\)

  Nếu m=1=>B=12(loại)

  Nếu m=2=>B=24(chọn)

  Nếu m=3=>B=36(loại)

  Vậy A B lần lượt là Al và Mg

  Khối lượng mỗi phần là 1,56(g) ( tính ở trên )

    bởi Nghe Đài Điếc 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA