Xác định kim loại kiềm và nồng độ mol/lít của dung dịch HCL

bởi Sam sung 23/04/2019

cho 6,9 gam 1 kim loại kiềm vào 200ml dung dịch HCL thu đc 3,36 lít H2(đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch X vào 100ml dung dịch ALCL3 1M thì thu đc 5,46 gam kết tủa . Xác định kim loại kiềm và nồng độ mol/lít của dung dịch HCL

Câu trả lời (1)

 • Khi cho kiềm vào dd axit thì axit p/ư tr

  R+ HCl-----> RCl+ 1/2H2↑(1)

  (Vì tạo kết tủa mà muối clorua k p/ư HCl=> kiềm R dư axit hết R p/ư với nc=>kết tủa là Al(OH)3 )

  R(dư)+ H2O -----> ROH+ 1/2H2↑(2)

  3ROH+ AlCl3 -----> 3RCl+ Al(OH)3↓(3)

  nAl(OH)3=0.07 mol

  nH2=0.15 mol

  Theo(3) nROH=3nAl(OH)3=0.21 mol (*)

  Theo(2) nH2=1/2nROH=1/2nR=0.105 mol

  =>nH2(1)=0.15-0.105=0.045 mol

  Theo(1) nR=nHCl=2 nH2=0.09 mol (**)

  Do đó ΣnR=0.21(*)+0.09=0.3 mol

  =>MR=6.9/0.3=23=> R là kiềm Na

  (**)=>CmHCl=0.09/0.2=0.45M

  bởi Phương Anh Trương Ngọc 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • khanh nguyen

  Cho 1 lượng kim loại M phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 , sau phản ứngkhôi lượng chất rắn thu được gấp 3,555 lần khối lượng M đem dùng . Mặt khác , nếu dùng 0,02 mol kim loại M tác dụng với H2SO4 loãng dư thì thu được 0,672 lít khí ở đktc . Xác định kim loại M

 • Trieu Tien

  B1: phân biệt khí SO2 và CO2 bằng pphh.

  B2: Cho các khí ẩm sau đây :N2, O2, CO2 , SO2, NH3. Biết NH3 cos tchh của một bazơ tan. Khí ẩm nào có thể lm khô = :

  a) H2SO4 đặc b) CaO

  B2 : Khử hoàn toàn 4g hh CaO và PbO = khí CO ở nhiệt độ cao. Khí sinh ra sau pư được dẫn vào bình đựng Ca(OH)2 thu được 10g kết tủa. Tính khối lượng hh Cu và Pb thu được.

 • cuc trang

  Hoà tan hoàn toàn 6,4 g hỗn hợp Mg và MgO bằng 200 g dung dịch H2SO4 loãng, thu được 2,24 l khí H2 (đktc)

  a) Tính phần trăm theo khối lượng của Mg

  b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch axit cần dùng

  c) Tính nồng độ phần trăm chất tan có trong dung dịch sau phản ứng

  * M.n giúp mik vs nha*

 • ngọc trang

  Cho 16g hỗn hợp Mg,Fe vào dd HCl 2M vừa đủ thấy thoát ra 8,96l H2 đktc

  a) viết các PTPƯ xảy ra và tính C% m các kl trog hỗn hợp ban đầu

  b) tính Vdd HCl đã dùng

 • Nguyễn Vũ Khúc

  cho19,6 gam một kim loại háo trị 2 phản ứng hoàn toàn với 140ml dd agno3, thu dduosc 75,6 gam ag
  hỏi:a xác định kl
  b.timsh Cm dd agno3
  c. tính Cm dd sau pư

 • Nguyễn Bảo Trâm

  hỗn hợp X gồm Fe Cu Al chia thành 3 phần bằng nhau #phần 1 tác dụng với NaOH dư thu được dung dịch X1 và rắn Y1 và khi Z1

  #phần 2 tác dụng với H2SO4 dư thu được dung dịch x2 và rắn Y2 và khí Z2

  #phần 3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch x3 và rắn Y3và khí Z3 Viết các phương trình xảy ra sau

 • Lê Tấn Thanh

  1.Khi cho mẫu Na vào cốc đựng rượu etylic thì hiện tượng gì xảy ra
  A. Có bọt khí thoát ra, mẫu Na tan dần
  B. Kết tủa trắng, mẫu Na tan dần
  C. Dung dịch có màu xanh, mẫu Na tan dần
  D. Dung dịch mất màu, mẫu Na tan dần

  2. Chỉ dùng quỳ tím và Na có thể phân biệt được ba chất nào:
  A. HCl, CH3COOH, C2H5OH
  B. H2O, CH3COOH, C2H5OH
  C. H2O, NaOH, C2H5OH
  D. C6H6, CH3COOH, C2H5OH

 • Mai Rừng

  Cho 0,7g bột kim loại có hóa trị II tác dụng hết dung dịch HCL, sinh ra 280ml khó hidro (đktc). Hãy xác định tên kim loại

 • Spider man

  1) Cho 7,8 gam hỗn hợp kim loại Al và Mg tác dụng với HCl thu được 8,96 lít H2 (ở đktc). Hỏi khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ?

  2) Hỗn hợp gồm Al, Mg, Cu nặng 20g được hòa tan bằng axit HCl dư thoát ra 17,92 lít khí (đktc) và nhận được dung dịch A cùng 4,4 gam chất rắn B

  a) Viết pt.

  b) Tính % khối lượng mỗi kim loại.

  3) Khi hòa tan 6g hỗn hợp kim loại gồm Cu, Fe và Al trong axit HCl dư thì tạo thành 3,024 lít khí H2 ( đktc) vvà còn lại 1,86g kim loại không tan.

  a) Viết pt phản ứng hóa học xảy ra.

  b) Tính thành phần % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

 • Thụy Mây

  Hỗn hợp A gồm 12g Cu và 10,2 g Al. Để tác dụng hết hỗn hợp A thì thể tích không khí cần dùng là? ( Biết O2 chiếm 1/5 thể tích không khí)