Viết các phương trình hóa học Zn, Al, Mg + dung dịch HCl và H2SO4 loãng

bởi thu thủy 22/09/2018

Cho các kim loại Zn, Al, Mg lần lượt tác dụng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng thu được dùng dịch A và khí B. Dẫn toàn bộ khí B thu được đi qua hỗn hợp gồm Na, FeO, CuO, HgO ở nhiệt độ cao thu được kim loại C, cho tiếp kim loại C vào nước thu được dung dịch D, khí E và chất rắn F. Hãy xác định A, B, C, D, E, F . Viết các phương trình hóa học xảy ra.

- giúp mình đi... Cần gấp lắm... Cám ơn nhiều ạ...

   Câu trả lời (1)

   • A: ZnCl2 , ZnSO4, AlCl3, Al2(SO4)3 , MgCl2 , MgSO4

    B: H2

    C: Na, Fe, Cu, Hg

    D: NaOH

    E: H2

    F: Fe, Cu, Hg

    PTHH:

    Zn + 2HCl ==> ZnCl2 + H2

    Zn + H2SO4 ===> ZnSO4 + H2

    2Al + 6HCl ===> 2AlCl3 + 3H2

    2Al + 3H2SO4 ===> Al2(SO4)3 + 3H2

    Mg + 2HCl ===> MgCl2 + H2

    Mg + H2SO4 ===> MgSO4 + H2

    FeO + H2 =(nhiệt)=> Fe + H2O

    CuO + H2 =(nhiệt)=> Cu + H2O

    HgO + H2 =(nhiệt)=> Hg + H2O

    2Na + 2H2O ===> 2NaOH + H2

    bởi Phạm Chính 22/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

   Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
   Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

   Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

   Gửi câu trả lời Hủy

   Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

   Các câu hỏi có liên quan