YOMEDIA
ZUNIA12

Hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở (trong đó có một pentapeptit) được tạo bởi từ glyxin, alanin và valin; tổng số nguyên tử oxi của ba peptit là 12 và peptit có khối lượng phân tử khối nhỏ nhất được tạo từ 2 loại axit amin khác nhau. Thủy phân hoàn toàn 11,17 gam E với 100ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, lấy phần rắn đem đốt cháy cần dùng 16,08 gam \(O_2\), thu được \(Na_2CO_3\) và 0,82 mol hỗn hợp T gồm \(CO_2, H_2O\) và \(N_2\). Phần trăm khối lượng của peptit có khối lượng phân tử nhỏ nhất là.

A. 52,28%

B. 57,24%

C. 43,91%

D. 49,02%

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Quy đổi E thành C2H3ON (a), CH2 (b), H2O (c)

  mE = 57a + 14b + 18c = 11,17

  Chất rắn gồm C2H3ON (a), CH2 (b), NaOH (0,2)

  nO2 = 2,25a + 1,5b = 0,5025

  Bảo toàn Na —> nNa2CO3 = 0,1

  nCO2 + nH2O + nN2 = (2a + b – 0,1) + (1,5a + b + 0,1) + 0,5a = 0,82

  —> a = 0,15; b = 0,11; c = 0,06

  Tổng O = 12 —> Tổng N = 9

  Số N = a/c = 2,5 —> Có 2 đipeptit (tổng 0,05 mol) và 1 peptapeptit (0,01 mol)

  Số C = (2a + b)/c = 6,83, peptit nhỏ nhất tạo từ 2 loại amino axit khác nhau —> Gly-Ala (x mol)

  Các peptit còn lại là (Gly)2.kCH2 (y mol) và (Gly)5.gCH2 (0,01)

  —> x + y = 0,05

  nCH2 = x + ky + 0,01g = 0,11

  k lấy các giá trị 2, 4, 6

    bởi Thanh Thanh 03/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF