YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 25 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 25 sách GK Hóa lớp 12

Cho các dung dịch: Glucozơ, glierol, fomanđehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên:

A.Cu(OH)2.

B. Dung dịch AgNO3/NH3.

C. Na kim loại.

D. Nước brom.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Cho Cu(OH)2/OH vào các dung dịch nhận biết được glucozơ và glixerol:

- Glucozơ và glixerol hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam (nhóm I)

- Còn formanđehit và etanol không có hiện tượng gì (nhóm II).

- Đun nóng các dung dịch nhóm I và nhóm II. Nếu dung dịch nào ở nhóm I xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch thì đó là dung dịch glucozơ, ở nhóm II là formanđehit.

⇒ Chọn A.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 25 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF