YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 32 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho các dung dịch: glucozơ, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào sau đây để nhận biết được các dung dịch trên?

A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

B. [Ag(NH3)2]OH.

C. Na kim loại.

D. Nước brom.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Cho các dung dịch: glucozơ, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử để nhận biết được các dung dịch trên là Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

⇒ Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON