RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 25 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 25 sách GK Hóa lớp 12

Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozơ?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Những thí nghiệm chứng minh được cấu tạo phân tử glucozơ là:

- Glucozơ có phản ứng tráng bạc và bị oxi hóa bởi nước brom tạo thành axit gluconic chứng tỏ phân tử glucozơ có nhóm –CH=O.

- Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam chứng tỏ phân tử glucozơ có nhiều nhóm -OH ở vị trí kề nhau.

- Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH3COO chứng tỏ phân tử có 5 nhóm –OH.

- Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan, chứng tỏ phân tử glucozơ có 6 nguyên tử C tạo thành một mạch dài không nhánh.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 25 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hoàng My

  A. Cho từng chất tác dụng với HNO3/H2SO4 

  B. Cho từng chất tác dụng với dung dịch iot

  C. Hoà tan từng chất vào nước, đun nóng nhẹ và thử với dung dịch iot

  D. Cho từng chất tác dụng với vôi sữa Ca(OH)2

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Ngọc Sơn

  (a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. 

  (b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.

  (c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.

  (d) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag.

  (e) Saccarozơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.

  Số câu phát biểu đúng là

  A. 4

  B. 5

  C. 3

  D. 2

  Theo dõi (0) 6 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1