YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 25 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 25 sách GK Hóa lớp 12

Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozơ?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Những thí nghiệm chứng minh được cấu tạo phân tử glucozơ là:

- Glucozơ có phản ứng tráng bạc và bị oxi hóa bởi nước brom tạo thành axit gluconic chứng tỏ phân tử glucozơ có nhóm –CH=O.

- Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam chứng tỏ phân tử glucozơ có nhiều nhóm -OH ở vị trí kề nhau.

- Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH3COO chứng tỏ phân tử có 5 nhóm –OH.

- Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan, chứng tỏ phân tử glucozơ có 6 nguyên tử C tạo thành một mạch dài không nhánh.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 25 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON