YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 25 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 25 sách GK Hóa lớp 12

Glucozơ và fructozơ:

A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

B. Đều có nhóm chức CHO trong phân tử.

C. Là hai dạng hình thù của cùng một chất.

D. Đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.
 

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Glucozơ và fructozơ: Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

⇒ Chọn A.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 25 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON