YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 8 tr 33 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho lên men 1m3 nước rỉ đường, sau đó chưng cất thu được 60 lít cồn 960. Tính khối lượng glucozo có trong 1m3 nước rỉ đường glucozo trên, biết khối lượng riêng của ancol etylic = 0,789g/ml ở 200C và hiệu suất quá trình lên men đạt 80%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Phản ứng lên men:

C6H12O→ 2C2H5OH + CO  (1)

Thể tích C2H5OH trong cồn 960 là \(\frac{96}{100}.60 = 57,6 \ (lit)\)

\(D_{C_{2}H_{5}OH} = 0,789 \ (g/ml) = 0,789 \ kg/lit\)

Vậy khối lượng etanol nguyên chất là m = 57,6.0,789 (kg)

Theo (1) cứ 180 (g) glucozo → 2,46 (g) etanol

                  86,92 kg           \(^{\leftarrow }\) 57,6.0,789 (kg) etanol

Do H = 80% → khối lượng glucozo có trong 1m3 nước rỉ đường là:

\(86,92. \frac{100}{80} = 108,7 \ (kg)\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON