ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 32 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.

B. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.

C. Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở.

D. Metyl \(\alpha\)-glucozit không thể chuyển sang dạng mạch hở.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Phát biểu không đúng là: Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1