RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 25 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 25 sách GK Hóa lớp 12

Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nếu định nghĩa từng loại và lấy thí dụ minh họa?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

- Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và đa số chúng có công thức chung là Cn(H2O)m

+ Ví dụ: tinh bột (C6H10O5)n

- Có nhiều nhóm cacbohiđrat, quan trọng nhất là ba loại sau đây:

+ Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất, không thể thủy phân được, như: glucozơ và fructozơ.

+ Đisaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thủy phân mỗi phần tử sinh ra hai phân tử monosaccarit, như: mantozơ.

+ Polisaccarit là nhóm cacbohiđrat phức tạp nhất, khi thủy phân đến cùng mỗi phân tử sinh ra nhiều phân tử monosaccarit, như: tinh bột, ...

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 25 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Anh
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hai trieu

  A. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước và có vị ngọt. 

  B. Có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây, nhất là trong quả chín.

  C. Còn có tên gọi là đường nho.

  D. Có 0,1% trong máu người.

  Theo dõi (0) 6 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1