YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 25 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 25 sách GK Hóa lớp 12

Trình bày phương pháp nhận biết các hợp chất trong dung dịch của mỗi dãy sau đây bằng phương pháp hóa học:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic.

b) Fructozơ, gliixerol, etanol.

c) Glucozơ, fomanđehit, etanol, axit axetic.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Câu a:

- Dùng quỳ tím: axit axetic chuyển quỳ tím sang màu hồng.

- Cu(OH)2 : chất không tan là Etanol

- Cu(OH)2/OH-,to: kết tủa đỏ gạch là Glucozo

Câu b:

- Cu(OH)2 : chất không tan là Etanol

- Cu(OH)2/OH-,to: kết tủa đỏ gạch là Glucozo

Câu c:

- Dùng quỳ tím: axit axetic chuyển quỳ tím sang màu hồng.

- Cu(OH)2 : dung dịch xanh lam → Glucozo

- Cu(OH)2/OH-,to: kết tủa đỏ gạch là fomandehit

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 25 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF