YOMEDIA

Bài tập 5 trang 25 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 25 sách GK Hóa lớp 12

Trình bày phương pháp nhận biết các hợp chất trong dung dịch của mỗi dãy sau đây bằng phương pháp hóa học:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic.

b) Fructozơ, gliixerol, etanol.

c) Glucozơ, fomanđehit, etanol, axit axetic.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Câu a:

- Dùng quỳ tím: axit axetic chuyển quỳ tím sang màu hồng.

- Cu(OH)2 : chất không tan là Etanol

- Cu(OH)2/OH-,to: kết tủa đỏ gạch là Glucozo

Câu b:

- Cu(OH)2 : chất không tan là Etanol

- Cu(OH)2/OH-,to: kết tủa đỏ gạch là Glucozo

Câu c:

- Dùng quỳ tím: axit axetic chuyển quỳ tím sang màu hồng.

- Cu(OH)2 : dung dịch xanh lam → Glucozo

- Cu(OH)2/OH-,to: kết tủa đỏ gạch là fomandehit

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 25 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Tram Anh

  mọi người giải giúp em câu này với ạ:

  Đun nóng dd chứa 27(g) glucozo với dd AgNO3/NH3 thu được m(g) bạc, giả sử hiệu suất đạ 75%. Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Cho 25 kg glucozo chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic. Trong quá trình chế biến ancol bị hao hụt 10%. Khối lượng(kg) ancol etylic thu được là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA