YOMEDIA

Bài tập 5.8 trang 12 SBT Hóa học 12

Bài tập 5.8 trang 12 SBT Hóa học 12

Đun nóng dung dịch chứa 27g glucozơ với dung dịch AgN03/NH3 dư thì khối lượng Ag thu được tối đa là

A. 21,6 g                   

B. 10,8 g                  

C.32,4 g                     

D. 16,2 g

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.8

\({n_{glucozo}} = \frac{{27}}{{180}} = 0,15mol\)

CH2OH- [CHOH]4 – CHO  + 2AgNO3 + 3NH3 + 2H2O → CH2OH-[CHOH]4–COONH4 + 2Ag + 2NH4NO

nglucozơ = 0,15 mol ⇒ nAg = 0,3 mol­

mAg= 0,3×108 =32,40,3×108=32,4

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.8 trang 12 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>