YOMEDIA

Bài tập 7 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 33 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Đun nóng dung dịch chứa 18 gam glucozo với một lượng vừa đủ AgNO3 trong NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được và khối lượng AgNO3 cần dùng, biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Phương trình phản ứng:

AgNO3 + 3NH3 + H2O → [Ag(NH3)2]OH + NH4NO3

CH2OH-(CHOH)4-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH-(CHOH)4-COONH4 + 2Ag\(^{\downarrow}\) + 3NH3 + H2O

Số mol glucozo: 

\(\\ n_{C_{6}H_{12}}O_{6} = \frac{18}{180} = 0,1 \ (mol) \\ n_{Ag} = 2n_{C_{6}H_{12}O_{6}} = 0,2 \ mol = n_{AgNO_{3}}\)

Khối lượng bạc thu được mAg = 0,2.108 = 21,6 (g)

Khôi lượng bạc nitrat cần dùng mAgNO3 = 0,2.170 = 34 (g)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA