Bài tập 7 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 33 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Đun nóng dung dịch chứa 18 gam glucozo với một lượng vừa đủ AgNO3 trong NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được và khối lượng AgNO3 cần dùng, biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Phương trình phản ứng:

AgNO3 + 3NH3 + H2O → [Ag(NH3)2]OH + NH4NO3

CH2OH-(CHOH)4-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH \(\xrightarrow [ \ ]{ \ t^0 }\) CH2OH-(CHOH)4-COONH4 + 2Ag\(^{\downarrow}\) + 3NH3 + H2O

Số mol glucozo: 

\(\\ n_{C_{6}H_{12}}O_{6} = \frac{18}{180} = 0,1 \ (mol) \\ n_{Ag} = 2n_{C_{6}H_{12}O_{6}} = 0,2 \ mol = n_{AgNO_{3}}\)

Khối lượng bạc thu được mAg = 0,2.108 = 21,6 (g)

Khôi lượng bạc nitrat cần dùng mAgNO3 = 0,2.170 = 34 (g)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Viết Khánh

  Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là 

  A.90%

  B.10%

  C.80%

  D.20%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  1. Hòa tan 5.94 bột Nhôm vào dd NaOH dư được khí X. Cho 1.896g  KMnO4 tác dụng hết với HCl đặc dư thu được khí Y. Nhiệt phân hoàn toàn 12.25g   KClO3 có xúc tác được khí Z. Cho toàn bộ các khí điều chế được ở trên vào một bình kín rồi đốt cháy để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau đó làm lạnh bình để hơi nước ngưng tụ hết, giả thiết các chất tan hết vào nước thu được dung dịch A. Viết PTHH xảy ra và tính C%  dd A.

   
  2. Cho m(g) glucozo lên men rượu, khí thoát ra được dẫn vào dd Ca(OH)2 dư được 55,2 g kết tủa.

  a) Xác định m biết hiệu suất phản ứng là 92%.

  b) Đem toàn bộ khối lượng rượu thu được ở trên chia làm 2 phần bằng nhau 
  .
  P1: Cho tác dụng với 150ml dd axitaxetic 2M (xúc tác thích hợp) thu được 16.5 este. Tính H%?

  P2: Pha loãng với nước được V (lit) dd 20 độ. Biết D=0,8g/ml . Tính V ? 

  ** giúp e nó với, sáng mốt thy r :(

  Theo dõi (0) 1 Trả lời