AMBIENT

Bài tập 5.13 trang 13 SBT Hóa học 12

Bài tập 5.13 trang 13 SBT Hóa học 12

Xuất phát từ glucozơ và các chất vô cơ, viết các phương trình hoá học để điều chế ra bốn muối khác nhau của kali, biết trong thành phần các muối đó đều có cacbon.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.13

C5H11O5CHO+2Cu(OH)+ KOH ⟶ C5H11O5COOK + Cu2O + 3H2O

C6H12O⟶ 2C2H5OH + 2CO2

CO+ KOH  →  KHCO3

CO+ 2KOH → K2CO+ H2O

C2H5OH+O2 (men giấm) ⟶ CH3COOH + H2O

CH3COOH+KOH → CH3COOK + H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.13 trang 13 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA