AMBIENT

Bài tập 5.2 trang 11 SBT Hóa học 12

Bài tập 5.2 trang 11 SBT Hóa học 12

Glucozơ không thuộc loại

A. hợp chất tạp chức.    

B. cacbohiđrat.

C. monosaccarit.    

D. đisaccarit.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.2

Glucozo không phải là đisaccarit

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.2 trang 11 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nam Trần

  Phản ứng với chất nào dưới dây chứng tỏ glucozo có hợp chức -cho

  A. H2,Ni t B. Na C fe( oh)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lưu Xuân Xuân

  1.cho 360 gam glucozo lên én thành acol etylic,khi sinh ra được dẫn vào nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. biet hiệu suất của quá trình lên men đạt 80%. giá trị của m là a.400    b. 320    c.200        d.160

  2. ba ống nghiệm không nhãn chứa ba dung dịch: glucozo, hồ tinh bột, glixerol. để phân biệt 3 dung dịch người ta dùng thuốc thử       a.dd iot         b.ddaxit        c.dd iot và tráng bạc        d. phản ứng với na

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
AMBIENT
?>