YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 33 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho 200ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 10,8 gam bạc. Tính nồng độ mol của glucozơ đã dùng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

\(n_{Ag} = \frac{10,8}{108} = 0,1 \ (mol)\)

CH2OH-(CHOH)4-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH →  CH2OH-(CHOH)4-COONH4 + 2Ag\(^{\downarrow}\) + 3NH3 + H2O

Theo phương trình: 

\(\\ n_{glucozo} = \frac{1}{2} n_{Ag} = 0,05 \ mol \\ \Rightarrow C_{M \ glucozo} = \frac{0,05}{0,2} = 0,25 \ M\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON