AMBIENT

Bài tập 5.9 trang 12 SBT Hóa học 12

Bài tập 5.9 trang 12 SBT Hóa học 12

Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (lấy dư), tạo ra 80 g kết tủa. Giá trị của m là

A. 72                   

B. 54                                 

C. 108                 

D. 96

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.9

\({n_ \downarrow } = \frac{{80}}{{100}} = 0,8mol\)

C6H12O6 →   2C2H5OH + 2CO2

0,4 mol        ←            0,8 mol

CO2   + Ca(OH) → CaCO3  + H2O

0,8 mol      ←        0,8 mol

nglucozơ(LT)  = 0,4 mol ⇒ m glucozơ (LT) = 72 g

\({H_{pu}} = \frac{{{m_{LT}}}}{{{m_{TT}}}} = \frac{{72}}{{{m_{TT}}}} = 75\%  = 0,75\)

⇒ mTT = 96 gam

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.9 trang 12 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>