YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 5 Glucozơ

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 5 Glucozơ liên hệ lại những kiến thức về các thuốc thử dùng để nhận biết nhóm chức, phản ứng tráng bạc, phản ứng lên men...Mời các em cùng tiến hành hoàn thành các câu hỏi dưới đây.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON