YOMEDIA

Bài tập 5.15 trang 13 SBT Hóa học 12

Bài tập 5.15 trang 13 SBT Hóa học 12

Rượu 40° là dung dịch ancol etylic trong nước, trong đó ancol etylic chiếm 40% về thể tích. Người ta dùng một loại nguyên liệu chứa 50% glucozơ để lên men thành rượu với hiệu suất 80%. Để thu được 2,3 lít rượu 40° cần dùng bao nhiêu kilogam nguyên liệu nói trên ? Biết rằng khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.15

Khối lựợng ancol etylic trong 2,3 lít (2300 ml) rượu 40° là: 

\(2300.\frac{{40}}{{100}}.0,8 = 736g\)

Phương trình:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Khối lượng nguyên liệu:

\(\frac{{180.736}}{{92}}.\frac{{100}}{{80}}.\frac{{100}}{{50}} = 3600g = 3,6kg\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.15 trang 13 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>