YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 25 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 25 sách GK Hóa lớp 12

Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chưa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Tính khối lượng bạc đa sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng bạc nitrat cần dùng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định & Phương pháp

Với bài tập tráng bạc , cần nhớ 1 mol Glucozơ tạo 2 mol Ag.

Lời giải:

\(n_{C_{6}H_{12}O_{6}}= \frac{36}{180} = 0,2 \ (mol)\)

C5H11O5CH = O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH+ 2Ag↓ + 2NH4NO3

\(\\ \Rightarrow m_{AgNO_{3}} = 0,4.170 = 68 \ (gam) \\ \\ m_{Ag} = 0,4.108 = 43,2 \ (gam)\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 25 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF