YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 33 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Hãy viết các phương trình hóa học của các phản ứng sau (nếu có):

a. Glucozơ tác dụng với nước brom

b.  Fructozơ + H2 → (đk: Ni, to)

c. Fructozơ + [Ag(NH3)2]OH →

d. Glucozơ + [Ag(NH3)2]OH →

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Câu a:

CH2OH-(CHOH)4-CHO + Br2 + H2O →CH2OH-(CHOH)4-COOH + 2HBr 

Câu b:  Fructozơ tác dụng với H2xúc tác Ni

CH2OH(CHOH)3-CO-CH2OH + H2 → CH2OH(CHOH)4CH2OH

Câu c: Fructozơ  không tác dụng với [Ag(NH3)2]OH

Câu d: Glucozơ tác dụng với [Ag(NH3)2]OH

CH2OH-(CHOH)4-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH-(CHOH)4-COONH4 + 2Ag\(^{\downarrow}\) + 3NH3 + H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON