YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  You look _______ than usual. Do you need help?

  • A. tireder
  • B. the tiredest
  • C. less tired
  • D. more tired

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: So sánh hơn

  Giải thích:

  Công thức so sánh hơn: S + to be + adj-er/more adj than + N/Pronoun.

  Tính từ “tired” (mệt mỏi) là tính từ dài => more tired

  Tạm dịch: Bạn trông mệt mỏi hơn bình thường. Bạn cần giúp đỡ không?

  Đáp án D.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426408

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON