YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mary is ________ of the twins.

  • A. the taller
  • B. the tallest
  • C. taller
  • D. tallest

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: So sánh hơn đặc biệt

  Giải thích: Trường hợp so sánh hơn đặt biệt: S + to be + the adj-er/more adj + of the two (người, vật).

  Tạm dịch: Mary là người cao hơn chị em sinh đôi của cô.

  Đáp án A.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 426418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF