YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Alice and her mom are in the kitchen.

  Alice: Thanks for helping me to cook this pasta.

  Mom: ___________

  • A. You’re welcome.
  • B. I’m glad you love me.
  • C. What about your recipe?
  • D. No worries.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

  Giải thích:

  Alice và mẹ cô ấy đang ở trong bếp.

  Alice: Cảm ơn mẹ vì đã giúp con nấu món mì này.

  Mẹ: ___________

  A. Không có gì nha con.

  B. Còn công thức của mẹ thì sao?

  C. Mẹ rất vui vì con yêu mẹ.

  D. Không phải lo lắng.

  Các phản hồi B, C, D không phù hợp với ngữ cảnh.

  Đáp án A.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 426459

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF