YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  We enjoy _______ English because we want to study abroad.

  • A. studying
  • B. to study
  • C. study
  • D. studies

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: to V/Ving

  Giải thích: enjoy + Ving: thích làm gì

  Tạm dịch: Chúng tôi thích học tiếng Anh vì chúng tôi muốn đi du học.

  Đáp án A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON