YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Are you free to ________ lunch with me today?

  • A. go
  • B. eating
  • C. have
  • D. make

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. go (v): đi

  B. eating: ăn

  C. have (v): có

  D. make (v): chế tạo, sản xuất

  Tạm dịch: Hôm nay bạn có rảnh đi ăn trưa với tôi không?

  Đáp án C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 426427

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF