YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  I have got _______ Math homework today.

  • A. loads of
  • B. a lot
  • C. many
  • D. a few

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ định lượng

  Giải thích:

  A. loads of + N: rất nhiều

  B. a lot of + N: rất nhiều

  C. many + N(số nhiều, đếm được): rất nhiều

  D. a few + N(số nhiều, đếm được): một ít, một vài

  Tạm dịch: Hôm nay tôi có rất nhiều bài tập về nhà Toán.

  Đáp án A.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 426423

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF