YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mary studies French at school, ____ she has to buy a dictionary.

  • A. and
  • B. but
  • C. or
  • D. so

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Liên từ

  Giải thích:

  A. and: và

  B. but: nhưng

  C. or: hoặc

  D. so: vì thế, vì vậy

  Tạm dịch: Mary học tiếng Pháp ở trường, vì vậy cô ấy phải mua một cuốn từ điển.

  Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 426429

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF