YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  (40) _________

  • A. worse
  • B. better
  • C. less
  • D. much

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. worse: tệ hơn, kém hơn

  B. better: tốt hơn

  C. less: ít hơn

  D. much: nhiều

  There’s nothing (40) better to do on a train or bus than put on my headphones.

  Tạm dịch: Không có gì tuyệt hơn khi ở trên tàu hoặc xe buýt hơn là việc đeo tai nghe.

  Đáp án B.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426484

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON