YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Find a mistake: Tom usually goes to school on foot, but today his father drives him there.

  • A. goes
  • B. on
  • C. drives
  • D. there

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn

  Giải thích:

  Dùng thì Hiện tại tiếp diễn để nói đến một sự thay đổi của thói quen, một việc đang xảy ra hôm nay khác với thói quen bình thường.

  Công thức: S + am/is/are + Ving.

  Sửa: drives => is driving

  Tạm dịch: Tom thường đi bộ đến trường, nhưng hôm nay bố cậu chở anh đến trường.

  Đáp án C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 426448

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF