YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  (37) _________

  • A. in
  • B. on
  • C. upon
  • D. into

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Giới từ

  Giải thích:

  on Earth: trên Trái đất

  It is an important part of every culture (37) on Earth.

  Tạm dịch: Nó là một phần quan trọng của mọi nền văn hóa trên Trái đất.

  Đáp án B.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426473

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON