YOMEDIA
ZUNIA12
 • Read the text and choose the correct answer for each question

  TOKYO

  Tokyo is the capital of Japan. In Tokyo, there are always too many people in the places where you want to come.

  People are very polite even when they often spend a long time on traffic jams. Tokyo is different from London when you want to walk to a place.

  During the day, most people travel to work by train. Tokyo people buy six million train tickets every day. Although they are usually crowded, Japanese trains are very good. They always leave and arrive on time. On a London train, everybody in a seat seems to be asleep whether the journey is long or short.

  The worst time to be in the street at night is about 11.30 when the nightclubs are closing and everybody wants to go home.

  Câu hỏi:

  Tokyo is different from London because _______.

  • A. it has a larger population
  • B. it is a noisy city
  • C. it is more difficult to walk to somewhere
  • D. its people are friendly and more polite

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  41. Tokyo khác với London vì …….

  A. nó có dân số lớn hơn

  B. đó là một thành phố ồn ào

  C. nó khó khăn hơn để đi bộ đến một nơi nào đó

  D. người dân thân thiện và lịch sự hơn

  Thông tin: Tokyo is different from London when you want to walk to a place.

  Tạm dịch: Tokyo khác với London khi bạn muốn đi bộ đến một nơi.

  Đáp án C.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426434

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON