YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Odd one out: maths, art, history, homework

  • A. maths
  • B. art
  • C. history
  • D. homework

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. maths (n): môn Toán

  B. art (n): mĩ thuật

  C. history (n): lịch sử

  D. homework (n): bài tập về nhà

  Đáp án: homework

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 426377

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF