YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Odd one out: jump, bridge, run, move

  • A. jump
  • B. bridge
  • C. run
  • D. move

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. jump (v): nhảy

  B. bridge (n): cây cầu

  C. run (v): chạy

  D. move (v): di chuyển

  Đáp án: bridge

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 426381

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF