YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  I like learning _______ because I can understand the past.

  • A. History
  • B. Geography
  • C. Math
  • D. English

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. History (n): môn lịch sử

  B. Geography (n): môn địa lý

  C. Math (n): môn toán

  D. English (n): môn tiếng Anh

  Tạm dịch: Tôi thích học Lịch sử vì tôi có thể hiểu được quá khứ.

  Đáp án A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 426412

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON