YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  I like learning _______ because I can understand the past.

  • A. History
  • B. Geography
  • C. Math
  • D. English

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. History (n): môn lịch sử

  B. Geography (n): môn địa lý

  C. Math (n): môn toán

  D. English (n): môn tiếng Anh

  Tạm dịch: Tôi thích học Lịch sử vì tôi có thể hiểu được quá khứ.

  Đáp án A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426412

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON