YOMEDIA
ZUNIA12
 • Find a mistake and correct it

  Câu hỏi:

  Find a mistake: Peter don’t have English today but he has History.

  • A. don’t
  • B. have
  • C. today
  • D. has

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn

  Giải thích:

  Cấu trúc câu phủ định dùng động từ thường thì Hiện tại đơn: S + don’t/ doesn’t + V(nguyên thể)

  Chủ ngữ số ít Peter -> dùng “doesn’t”.

  Sửa don’t => doesn’t

  Tạm dịch: Hôm nay Peter không có tiết tiếng Anh nhưng anh ấy có tiết Lịch sử.

  Đáp án A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426443

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON