YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Odd one out: celebrate, dance, revise, play

  • A. celebrate
  • B. dance
  • C. revise
  • D. play

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. celebrate (v): ăn mừng/kỉ niệm

  B. dance (v): nhảy múa

  C. revise (v): ôn tập

  D. play (v): chơi

  Đáp án: revise

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426378

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON